ČLENSTVO V KLUBE

Clenstvo foto

Prečo sa stať členom klubu?

Predovšetkým, Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín je dlhoročne fungujúci spolok priateľov a nadšencov horských športov. Náš klub je teda hlavne komunita, „partia“, ktorých dnes už okrem mnohého iného spájajú dni v horách, v skalách, či na snehu. Členstvo v klube je v tomto smere nemalou výsadou. Stať sa členom tak znamená zapojiť sa do bohatej tradície a života miestneho horolezectva, skalného lezenia a skialpinizmu.

Členstvo v našom klube prináša výhody, ktoré platia výlučne pre členov HK JAMES Dolný Kubín a ktoré sú dané širokými možnosťami nášho klubu:

 • Bezplatná účasť na zimných, lavínových a letných metodických kurzoch (najmenej 2x do roka)
 • Možnosť využívať ubytovanie v izbe na Ťatliakovej chate
 • Zvýhodnená ročná permanentka (25%) pre klubovú lezeckú stenu na Brezovci
 • Možnosť zapožičania lezeckého materiálu, ktorý vlastní klub (lezecké zbrane, lavinový vyhľadávač, vŕtačka)
 • Podpora klubových akcií a výjazdov
 • Ocenenie za výnimočné výstupy a výsledky
 • Osobitne podpora detí a mládeže
 • Možnosť zakúpenia horolezeckého materiálu s výraznými zľavami https://jamesdk.sk/benefit-zliav-na-vybavu/
 • Byť súčasťou horolezeckej a skialpinistickej komunity (WhatsApp …)

Člen klubu sa zároveň stáva členom slovenského spolku JAMES.
Medzi najdôležitejšie výhody členstva patrí:

 • Právo legálneho pohybu a športovania v horolezeckých terénoch Slovenska aj v chránených územiach v súlade s legislatívou SR pri dodržiavaní dohodnutých obmedzení a platných návštevných poriadkov jednotlivých národných parkov
 • Poistenie nákladov za záchranné akcie HZS ( viac info )
 • Zľavy najmenej 20% na chatách, ktorých spolumajiteľom je spolok ( (Chata na Zelenom plese, Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi, Zamkovského chata), zľavy vo vybraných predajniach, zľavy na kurzy v JAMES Horolezeckej škole.
 • Možnosť dodatočného pripoistenia aj pre zahraničie. ( viac info )

Povinnosti členov klubu HK JAMES Dolný Kubín

 • Chceli by sme, aby členovia žili životom svôjho klubu a aktívne vykonávali horolezecké športy (horolezectvo, skialpinizmus, skalné lezenie, bouldering). Jednoducho, z času na čas sa stretnúť, prísť na klubové akcie, výjazdy alebo preteky.
 • Účasť na metodických kurzoch, ktoré organizuje klub raz za päť rokov (pre nových členov je povinnosť absolvovať aspoň jeden kurz do dvoch rokov). Výnimky a celkovo info o povinných kurzoch tu: https://jamesdk.sk/kurzy-a-metodika/
 • Metodická spôsobilosť a pripravenosť členov na vybrané horské športy.
 • Ohľaduplný prístup k prírode a etické správanie sa v nej

Ako sa stať členom klubu?

Ak si teda prišiel až sem, sme radi za Tvoj záujem a rovnako budeme radi, ak rozšíriš naše rady a staneš sa živou súčasťou nášho klubu. Zároveň ale nechceme, aby do klubu vstupovali ľudia, ktorých nepoznáme a hlavne nevieme nič o ich lezeckých a metodických schopnostiach. Postup je preto nasledovný:

 • Vyplniť a odoslať prihlášku (formulár nižšie), alebo môže kontaktovať priamo https://jamesdk.sk/kontaktne-informacie/
 • Žiadateľ o členstvo musí v prihláške uviesť meno už existujúceho, riadneho člena klubu,ktorý sa pred Správnou radou môže zaručiť za metodické schopnosti a celkovú spôsobilosť žiadateľa dodržať vyššie uvedené povinnosti. Žiadosť však môže odoslať ak aj takéhoto člena nepozná.
 • Nový člen môže byť prijatý len raz do roka od Výročnej schôdze klubu (býva spravidla na prelome januára a februára). Riadnym členom klubu sa teda žiadateľ stáva až od Výročnej schôdze.
 • Prijatie do klubu schvaľuje Správna rada
 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí zašle Správna rada žiadateľovi týždeň pred Výročnou schôdzou
 • Medzi časom prijatia prihlášky a Výročnou schôdzou sa žiadateľ nemôže stať novým členom. V tomto čase žiadateľovi odporúčame zoznámiť sa so životom klube, skúsiť sa zúčastniť miestnych klubových akcií a hlavne pilovať svoje lezecké alebo iné metodické schopnosti.
 • Na Výročnej schôdzy zaplatí poplatok za členské a stáva sa riadnym členom klubu HK JAMES Dolný Kubín a slovenského horolezeckého spolku JAMES. V prípade, že na schôdzu nemôže prísť, najneskôr do týždňa zaplatí členské bankovým prevodom. Viac info o členskom na https://jamesdk.sk/clenske-poplatky/

Praktický príklad:

Je marec 2021. Vyplnenú prihlášku obdrží Správna rada. Pokiaľ nikto zo Správnej rady žiadateľa nepozná, bude kontaktovať uvedenú osobu, ktorá sa za žiadateľa zaručí.
Až do januára 2022 (teda do Výročnej schôdze) žiadateľ čaká, zoznamuje sa s klubom atď., nie je členom ani klubu, ani spolku JAMES (pokiaľ nie je v tom čase členom iného JAMES klubu alebo členom spolku priamo). Týždeň pred výročnou schôdzou mu príde mailom rozhodnutie. Žiadateľ ppríde na schôdzu, zaplatí členské, približne za mesiac mu príde preukaz a vitaj v klube!

Clenstvo foto

Prihlasovací formulár

2 + 0 = ?