Zápisy zo stretnutia členov predstavenstva klubu a dozornej rady

Rok 2019ZIP
Rok 2018ZIP
Rok 2017ZIP
Rok 2016ZIP
Rok 2015ZIP
Rok 2014ZIP