KONTAKTNÉ INFOMÁCIE

KLUB:
Úplný názov klubu: 
Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
Adresa: Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 17065691

EMAIL:
info@jamesdk.sk

TELEFÓN:
+421 944 409 329
+421 907 661 646

Členovia predstavenstva klubu

Martin Nosalnosisko@gmail.compredseda klubu
Radovan Mikuláš dkatelier@gmail.com podpredseda klubu
Martin Martvoň martvonmartin@gmail.com člen predstavenstva
Patrik Šochpatriksoch@gmail.com člen predstavenstva
Jaroslav Prečuchadmin@jamesdk.skčlen predstavenstva

Administratíva

Lenka Laštíková lenka.gerisova@gmail.com
+421 907 504 345
Hospodárka
Jaro Prečuch admin@jamesdk.sk Správa webu

Lezecké lokality

Miki Gebura +421 903 803 917 Umelá stienka
Peter Machaj info@jamesdk.sk Tupá skala