ČLENSKÉ POPLATKY

Klub

Úplný názov klubu: Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
Adresa: Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 17065691
Číslo účtu: SK70 0900 0000 0000 5418 4204

Členské

Deti do 15 rokov 0 EUR
Mládež od 16 do 18 rokov 15 EUR
Dôchodcovia * 15 EUR
Dospelí nad 18 rokov 45 EUR
Dospelí (študent denného štúdia od 18-26 rokov) 30 EUR
Nový člen registračný poplatok + 5 EUR

JAMES tiež poskytuje možnosť pripojistenia. Avšak toto si rieši každý člen individuálne cez JAMES. Aj platbu treba realizovať samostatne podľa pokynov. Z celkovej sumy treba odpočítať platbu za členské.
U členov nad 18 rokov = 30 €. Pre viac info navštív ich WEB

Platobné údaje

Číslo účtu SK70 0900 0000 0000 5418 4204
Variabilný symbol 2024
Správa pre príjemcu Meno a Priezvisko