Deň na špagáte

Deň na Špagáte je každoročný skalkársky vytrvalostný pretek lezeckých dvojíc. Lezú sa prakticky všetky cesty na Tupej Skale. Do celkového hodnotenia dvojice sa počítajú všetky vylezené cesty. Každá cesta sa započítava do hodnotenia len raz. Ak má cesta variant a varianty variantov (čo často má), orientuje sa podľa tabuľky, kde sú varianty uvedené.

Den na spagate

Pravidlá

Dvojica musí vojica musí v stanovenom čase (7:30 – 16:30) vyliezť najmenej 10 ciest zo zoznamu. Štartovať môžete podľa potreby aj neskôr, koniec je ale pevný a cesty vylezené po 16.30 nebudú zarátané do celkového hodnotenia. Buďte prosím nanajvýš obozretní a úctiví k sebe navzájom a k prírode.

Povinná prilba do lezeckej dvojice, istič má počas istenia prilbu stále na hlave. Pozor, ak sa tak nestane, dvojica bude automaticky diskvalifikovaná! (v prípade potreby vieme nejaké prilby zapožičať, v krajnom prípade je v poriadku aj cyklistická prilba).

Aby dvojica získala plný počet bodov za cestu, jeden z dvojice ju musí celú vyliezť čisto, na prvom konci a bez odsadnutia (teda štýlom PP/RP) a druhý z dvojice musí vyliezť celú cestu až k zlaňáku ľubovoľným štýlom (PP/RP/TR/AF). Cestou si môže odsadnúť, môže sa chytať istení, expresiek, stúpať na istenia. Nesmie sa však ťahať za lano, nechať sa vyťahovať na lane, prípadne žumarovať.

Expresku aj s lanom si do prvého istenia dvojica môže nacvaknúť zo zeme aj pomocou palice. Do druhého istenia/expresky sa však lano cvaká výlučne z lezeckej pozície. Cvakanie palicou zo zeme vám kvôli bezpečnosti doporučujeme napr. v cestách Krpáň, Malý Princ, Salamandra, Deduško, Papa. Ak neviete ako na to, na štarte vám poradíme.

Den na spagate
DNS

Prvolezec si pred pokusom o čistý prelez môže vopred nacvakať expresky alebo nechať nacvakať spolulezcom. Ak ten pri nacvakávaní dolezie až na koniec cesty, nemusí ju už druhý krát liezť po čistom preleze prvolezca.

Ak ani jeden z lezcov cestu nevylezie čisto (RP/PP) a odsadne si (1až x krát), z počtu bodov za cestu sa im strhne 1/4 bodov. Aj v tomto prípade však druhý z dvojice musí celú cestu doliezť ľubovoľným štýlom. Množstvo pokusov o čistý prelez je neobmedzené, v pokusoch o čistý prelez sa lezci v rámci dvojice môžu ľubovoľne striedať.

Cesty sú bodovo hodnotené podľa systému z portálu climb.sk, používame ho aj v našej Lezeckej lige. Body sú priradené na základe obtiažnosti ciest, ktorá odpovedá obtiažnosti z posledného sprievodcu Tupá Skala (2013) – teda nie zo sprievodcu Slovenské skalky, ani z webu james.sk, ani z nášho webu.

Víťazná kategória je len jedna (teda muži, ženy, deti, rodiny – všetko spolu, hodnotia sa prvé tri miesta), okrem toho sa hodnotí osobitne i dvojica s najväčším počtom vylezených ciest““

Den na spagate

Zoznam povolených ciest na DnŠ

Tupa skala sprievodca