2% Z DANE

V roku 2024 niesme zaregistrovaní na možnosť poukázať 2% !!!

Každý rok je možné nášmu občianskemu združeniu poukázať 2% z dane. Právnické a fyzické osoby podávajúce daňové priznanie do konca marca. Vypĺňajú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania. Jedinou podmienkou je kladný základ dane a daň na poukázanie min. 3 Eura. (T. j. aby 2% zo zaplatenej dane boli 3 Eura).

Informácie o určenej právnickej osobe

Názov: Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
Forma: Občianske združenie
IČO: 17065691
Sídlo: Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
Číslo účtu IBAN: SK7009000000000054184204
SWIFT: GIBASKBX

2 percenta